Poslovilni žur Norveške odprave
Blaž Grapar - Blaž 3. julij 2003. 11:15
Danes (èetrtek) bo pri Mateji (Oblak) nekakšen žur naše odprave. Vabljeni ste vsi ferajnovci, ki želite priti. Morate pa s seboj prinesti pijaèo in morda kako pleskavico, hrenovko ali kaj drugega za na žar èe ste laèni. Zaène se ob 19h. LP, Blaž

Dodaj odgovor