Naslov: Prušnikova 99, 1000 Ljubljana - Šentvid

(stavba Ljudskega doma, kjer ima prostore tudi plesna šola Bolero, vhod je z leve strani stavbe, ob balinišču)

Sestanke odseka imamo pozimi vsak četrtek ob 20:00, poleti pa ob 20:30.