Naziv Oseba
Načelnik Aleš Bardorfer
Pomočnik načelnika Matija Valič
Tajništvo Tina Zorman
Blagajna Anemari Torkar
Vodja alpinistične šole Žiga Rozman
Gospodar Anže Vasle
Internet administrator Matic Standeker
Član častnega razsodišča Tadej Debevec
Član častnega razsodišča Matevž Kramer
Član častnega razsodišča Tina Leskosek
Član nadzornega odbora Gregor Sluga
Član nadzornega odbora Janez Toni
Skrbnik zbirke "Rašiški haikuji" Iztok Rutar
Skrbnik zbirke "Rašiški haikuji" Matic Standeker