Naziv Ime in priimek Alp. status Email Tel.
Načelnik Tilen Koranter Alpinist rasica.ao@gmail.com 040 418 166
Namestnik načelnika Andraž Muhič Alpinist rasica.ao@gmail.com 040 491 466
Tajništvo Danaja Kuhanec Mlajši pripravnik
Blagajna Neža Muhič Mlajši pripravnik
Vodja alpinistične šole Peter Hrovat Alpinist
Gospodar Anže Vasle Starejši pripravnik
Internet administrator Anže Mikec Starejši pripravnik
Član častnega razsodišča Janez Toni Alp. inštruktor
Član častnega razsodišča Tina Leskošek Alp. inštruktor
Član častnega razsodišča Matija Valič Alpinist
Član nadzornega odbora Gregor Sluga Alp. inštruktor
Član nadzornega odbora Aleš Bardorfer Alpinist