Naziv Ime in priimek Alp. status Email Tel.
Načelnik Miha Habjan Alp. inštruktor rasica.ao@gmail.com
Namestnik načelnika Gašper Reberšak Starejši pripravnik rasica.ao@gmail.com
Tajništvo Špela Kadunec Mlajši pripravnik
Blagajna Mia Zupančič Mlajši pripravnik
Gospodar Miha Štrekelj Mlajši pripravnik
Član častnega razsodišča Janez Toni Alp. inštruktor
Član častnega razsodišča Tina Leskošek Alp. inštruktor
Član častnega razsodišča Nejc Turnšek Alp. inštruktor
Član nadzornega odbora Tilen Koranter Alpinist
Član nadzornega odbora Aleš Bardorfer Alpinist