Kdo je kdo na odseku

Na odseku imamo zadolžitve razdeljene takole:

Načelnik Bardorfer Aleš
Pomočnik načelnika Modic Blaž
Tajništvo Rebec Ana
Blagajna Torkar Anemari
Vodja alpinistične šole Toni Janez
Vodja alpinistične šole Modic Blaž
Gospodar Prinčič Anže
Internet administrator Standeker Matic
Član častnega razsodišča Debevec Tadej
Član častnega razsodišča Kramer Matevž
Član častnega razsodišča Leskosek Tina
Član nadzornega odbora Sluga Gregor
Član nadzornega odbora Toni Janez
Skrbnik zbirke "Rašiški haikuji" Rutar Iztok
Skrbnik zbirke "Rašiški haikuji" Standeker Matic

Niste prijavljeni. Prijavite se tu.e bi rad kdo na odseku prevzel kakno funkcijo, naj se le obrne na naelnika.

Na novice...